Rijbak regels

Huisregels voor het gebruik van de bak en het terrein:

 

Iedereen is van harte welkom op het terrein. Het gebruik van de bak en het terrein is echter uitsluitend voor leden van de Amelander Men- en Rijvereniging (AMRV).

 

U bent te alle tijde aanwezig op eigen risico. De AMRV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en schade welke is ontstaan tijdens het gebruik van of de aanwezigheid in/rond de bak en op het terrein.

 

Buiten de lesuren georganiseerd door de AMRV mogen de leden vrij gebruikmaken van de bak. Uren welke niet beschikbaar zijn doordat er activiteiten door de vereniging georganiseerd worden, worden gepubliceerd op de website.

 

Bij het vrij rijden mogen geen leden om wat voor reden dan ook geweerd worden.

 

De uitloop van een les georganiseerd door de AMRV of de vroegere aanvang van een les heeft altijd voorrang op het vrij rijden. Aanvang en einde van een les worden bepaald door de instructeur(trice).

 

Voorkom schade aan de bak, zoals hoefslag, hekwerken e.d. is er schade ontstaan, wilt u dit dan onmiddellijk melden aan het bestuur.

 

Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de bak (en in een les) bemoeien.

 

Niet rennen en schreeuwen, rond de rijbaan dient rust te zijn.

 

Aanwijzingen van bestuur en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.

 

Longeren is alléén toegestaan in de bak mits er geen andere ruiters/menners in de bak rijden.

De persoon die longeert mag niet op één plek blijven staan, maar moet zich door de bak bewegen. Rijden/mennen gaat te allen tijde voor longeren.

 

Het is niet toegestaan om paarden los op het terrein of in de bak te laten lopen.

 

Mest dient na gebruik opgeruimd te worden, zowel in de bak als op het terrein. Er is een schep, kruiwagen en gark beschikbaar.

 

Parkeer zodanig op het terrein dat anderen ook kunnen parkeren of vertrekken.

 

Eenieder die zich agressief gedraagt, dieren mishandelt, of de vereniging of haar leden benadeelt kan door het bestuur verwijderd worden en kan een terrein verbod opgelegd krijgen.

 

Tijdens het rijden/mennen moeten de rijbaanregels in acht genomen worden!

 

Rijbaanregels:

 

Tijdens het rijden/mennen in de bak dient iedereen een goed passende veiligheidshelm te dragen.

 

Als er meerdere gebruikers in de bak zijn moet het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan luid worden aangekondigd en hiervoor moet toestemming zijn gevraagd bij de medegebruikers.

 

Op- en afstijgen moet op de AC-lijn gebeuren.

 

De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).

 

Het is verboden op de hoefslag halt te houden, wanneer meerdere ruiters/menners van de rijbaan gebruik maken.

In stap dient u bij gebruik door meerdere ruiters/menners altijd de tweede (binnen) hoefslag te gebruiken.

Degene die een snellere gang rijdt en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.

 

Wordt een rijbaan door meerdere ruiters/menners benut, dan is uit voorzorg een afstand van minimaal één paard-aanspanningslengte verplicht.

 

Niet snijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

 

Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden. Door middel van de kreet: Hindernis vrij.

 

Hindernis materiaal na gebruik netjes opruimen.

 

Mest dient na gebruik opgeruimd te worden, zowel in de bak als op het terrein.

Er is een schep, kruiwagen en hark beschikbaar.

 

Heel veel rij en men plezier in onze rijbaan!!!

 

Mocht u onverhoopt onregelmatigheden aantreffen of zien meldt ze graag bij iemand van het bestuur! Voor telefoonnr. Zie onze website.

 

www.amrv.nl

CONTACT​

© 20203 by THE GYM. Proudly created with Wix.com

  • Black Google+ Icon
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black