Mededelingen

**Paardenmest en materialen opruimen**

Zou iedereen zo meewerkend willen zijn om het paardenmest van haar/zijn paard op te ruien na het rijden in de rijbakken in Hollum en Buren? Ook de materialen die gebruikt worden voor/tijdens het lesgeven graag weer netjes opruimen. De paardenmest niet meer over de bakrand heen gooien! In Hollum kan de mest op de grote bult die op het grasterrein ligt. In Buren op de mestbult bij de hindernis.

Mest opruimen geldt ook voor de openbare wegen!! Graag ieder zijn/haar eigen mest opruimen! 

Als dit niet direct lukt tijden het rijden, ga dan even terug om het op te ruimen. Zo houden we de boel entjes en schoon met elkaar. Kleine moeite, groot plezier!!

**Basisvaccinatie influenza wijzigt voor paarden/pony's die in 2022 geboren worden!**

Het aangepaste vaccinatiebeleid gaat uitsluitend gelden voor alle paarden en pony's die vanaf 2022 geboren worden. Tot nu toe bestond de voor wedstrijden verplichte basisvaccinatie tegen paardengriep (influenza) uit twee entingen, waarbij tussen beide entingen minimaal 3 weken en maximaal 3 maanden tijd zit. Daar wordt nu een derde enting aan toegevoegd, die maximaal 6 maanden na de tweede enting gegeven dient te zijn. Na de tweede enting is er (als het om volwassen paarden gaat) al wel een startmogelijkheid. Het gewijzigde vaccinatiebeleid zal worden opgenomen in het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS. Voor alle paarden en pony's die in 2021 en eerder geboren zijn verandert er dus niets, die moeten om aan een wedstrijd deel te kunnen nemen gewoon nog de influenza basisvaccinatie van twee entingen in hun paspoort hebben staan. 

**Ophaalpunt Vitalbix op Ameland!**

In overleg met Bosgra en de visvijver Nylan in Buren gaan wij als vereniging 1 keer per maand een pallet met vitalbix voer naar het eiland te halen.

Hoe gaat het in zijn werking?

Eind van de maand wordt een bestelling gedaan. Iedereen geeft het tot de 25de van de maand door via een appgroep die wij aanmaken met degene die vitalbix voer willen bestellen.

Deze geven wij door aan Bosgra. Bosgra stuurt een pallet gratis naar Holwerd (minimaal 20 tot 25 zakken/eenheden per pallet). Ridder de Vries brengt het naar de visvijver Nylan in Buren achter bij de paarden. De transportkosten van EUR 55,-- werden evenredig op het aantal zakken/eenheden verdeeld. Dus dit kan verschillen per levering.

Als de pallet er is sturen wij een app en dan wordt iedereen verzocht dit binnen 1 of 2 dagen op te halen zodat het niet te lang bij de visvijver staat.

De bestelling die je gedaan hebt wordt dan achteraf door de AMRV geïncasseerd gezien Bosgra de gezamenlijke rekening aan de AMRV stuurt met de transportkosten van Ridder erbij in.

Wij denken dat dit een fijne service voor iedereen is en ontlast ook de postbodes met gesleep van voerzakken.

Graag vragen wij jullie om via de mail aan te geven of je hier aan deel wil nemen en hoeveel zakken/eenheden je per maand nodig bent en je mobile nummer (mail@amrv.nl).

Indien het b.v. in de zomer minder is voor een bestelling zal het kunnen zijn dat wij dan 1 keer per 2 maanden laten aanleveren maar dat melden wij zodat je de bestelling kan aanpassen. Vitalbix is goed houdbaar en kan zeker 2 maanden liggen. Dus meld je aan en doe mee!

**Rijden op het strand, let op drijfzand!!**

*Strand Ballum is op dit moment slecht begaanbaar op een aantal stukken. Dit door opstapeling van mosdiertjes met als gevolg meerdere plaatsen met drijfzand.

*De ruiterroute vanuit het Hollumerbos naar de oude NAM-locatie is weer begaanbaar te paard! We kunnen dus weer door de duinen rijden!!!

*PAS OP!

De bodem op de oude NAM-locatie in Hollum is veranderd in drijfzand. Onder andere door neerslag en kwelwater. We adviseren jullie daarom niet in het water te gaan met de paarden en waar nodig is even om te rijden.